Polska atrakcyjna dla obcokrajowców …

Dlaczego małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce są tak popularne wśród obcokrajowców?

 

Przedstawię Wam kilka najważniejszych powodów, dla których wg mnie wielu imigrantów zaczyna w Polsce swój biznes …

 

Wyjeżdżają najbardziej aktywni i zdecydowani ludzie.

Nie każdy obywatel Ukrainy, Białorusi lub Rosji jest gotowy rzucić wszystko w rodzinnym mieście w swoim kraju, wyjechać do innego-  zaczynając wszystko praktycznie od zera. Nawet jeśli w większości przypadków nie palą wszystkich mostów za sobą żeby jechać w nieznane i na nowo „budować sobie dom na pustkowiu”.

Z reguły jest tak, że zostawiają sobie otwartą furtkę i w razie niepowodzenia, maja do czego wracać.

Aby zdecydować się na tak drastyczne zmiany w swoim życiu, trzeba albo mieć powody do przeprowadzki, albo być po prostu dość zdecydowanym człowiekiem, nie bojącym się zmian!

Zwykle są to ludzie bardzo odważni, kreatywni, którzy wcześniej nie siedzieli z założonymi rękami i próbowali znaleźć swoje miejsce w życiu.

Łatwość rejestracji. 

W porównaniu z innymi krajami w Polsce dość łatwo można zarejestrować swoją firmę. Możliwości biznesu w Polsce istnieje dużo dla każdego rodzaju działalności.

Nie ma również większych problemów z prowadzeniem rachunkowości i płatności podatków.

Stabilność. 

Polska gospodarka jest dość stabilna i w ciągu ostatnich kilku lat nie było gwałtownych zmian przepisów prawnych, amortyzacji akcji, dewaluacji i innych. A nic tak nie przeszkadza w rozwoju uczciwego biznesu, jak gwałtowne zmiany kiedy nie można nic zaplanować przynajmniej na kilka lat do przodu.

Brak ataku ze strony Państwa.

Nie trzeba stale walczyć z systemem, unikać różnych rodzajów kontroli, pracować za „dodatkowe profity” i dawać je również każdemu urzędnikowi.

Dlatego obcokrajowcy chętniej decydują się na otwarcie biznesu właśnie w Polsce gdyż tu założyć i prowadzić swój biznes dla obcokrajowca jest łatwiej niż w rodzimym kraju.

__________________________________________________________________________

 

Почему малый и средний бизнес в Польше настолько популярен

Основных причин по которым много мигрантов начинает в Польше свое дело несколько, ниже разберем, на мой взгляд, основные из них.
Уезжают наиболее активные и решительные люди. Не каждые гражданин Украины, Белоруссии или России готов все бросить у себя в родном городе и стране, уехать в другую страну и начинать там все практически с нуля. Даже если в большинстве случаев не обязательно сжигать все мосты и ехать в неизвестность и заново строить себе дом на пустыре. Чтобы решится на такие решительные перемены в своей жизни, нужно либо иметь веские основания для переезда, либо быть просто довольно решительным человеком не боящимся изменений. Как правило такие люди и до переезда не сидели сложа руки а пытались найти свое место в жизни.
Простота регистрации. По сравнению с постсоветскими странами в Польше довольно легко можно зарегистрировать свою фирму. Форм организации бизнеса в Польше есть большое количество, под все случаи жизни. Также нет особых проблем с ведением отчетности и оплатой налогов.
Стабильность. Польская экономика довольно стабильная и в последние несколько лет, тут не было резких изменение законодательства, обесценивания вкладов, девальваций и тому подобных неприятностей. А ничто так не мешает развитию честного бизнеса, как резкие изменения когда невозможно спланировать ничего хотя бы на пару лет вперед.
Отсутствие наездов со стороны государства. нет необходимости постоянно бороться с системой, отмазываться от различных проверок, работать за откаты и давать взятки каждому чиновнику.

DMYTRO

 

avatar