SZKOLENIA

Wsparcie dla biznesu przez rozwój kadr każdego szczebla!

W ofercie działań Serwis Personalnego mamy pakiet szkoleń kierowanych do Klientów/Pracodawców. Jeśli znalazłeś się tutaj poszukujesz wiedzy w tym zakresie zapraszam do bezpośredniego kontaktu z jednym z trenerów i koordynatorów projektów szkoleniowych – Anną Lewecką tel. 503 135 739.

Prowadzone przez Serwis Personalny szkolenia są ZAWSZE dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klientów/Pracodawców i realizowane przez doświadczonych trenerów stałych i kontraktowych.

Poniżej standardowe programy szkoleniowe, ale każdy projekt możemy dostosować do Twoich indywidualnych potrzeb:

Sztuka sprzedaży

Zarówno dla doświadczonych jak i początkujących w zawodzie. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności sprzedażowych uczestników, w oparciu o diagnozę ich mocnych stron oraz informacje zwrotne dotyczące obszarów do rozwoju. Szkolenie jest zaplanowane jako trening praktycznych umiejętności. Prowadzone jest metodą sekwencyjnych ćwiczeń, analizy wideo, uczenia przez wnioskowanie i doświadczanie.

Uczestnicy zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności w takich obszarach jak:

 • różnice w psychologii sprzedaży w zależności od typu relacji z klientem
 • proces sprzedaży a specyfika branży i produktu
 • przygotowanie do rozmowy handlowej
 • potrzeby i wymagania klientów
 • trudni klienci
 • etapy prezentacji handlowej i negocjacje
 • odpowiadanie na zastrzeżenia i finalizacja
 • jaki handlowiec jest najskuteczniejszy
 • jak „przywiązywać” klienta do marki i firmy

Potrzebujesz więcej informacjiskontaktuj się z Naszym doradcą aby poznać szczegóły oferty!

Negocjacje handlowe

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które chcą wzbogacić swój warsztat negocjacyjny. Uczestnicy zdobędą umiejętności skutecznego prowadzenia negocjacji zarówno w kontaktach handlowych jak również w sytuacjach rozwiązywania konfliktów.

Przećwiczymy kolejno wszystkie fazy negocjacji oraz powiemy jak bronić się przed presją stosowaną przez drugą stronę.

 • podstawowe pojęcia wykorzystywane w negocjacjach
 • przygotowanie do rozmów negocjacyjnych
 • fazy negocjacji
 • nawiązywanie kontaktu podczas negocjacji
 • strategie i techniki negocjacyjne
 • chwyty negocjacyjne i jak się przed nimi bronić
 • elementy komunikacji niewerbalnej

Potrzebujesz więcej informacjiskontaktuj się z Naszym doradcą aby poznać szczegóły oferty!

Telemarketing

Szkolenie jest skierowane do pracowników infolinii, telemarketerów i handlowców. Uczestnicy zdobędą praktyczną umiejętność prowadzenia rozmowy informacyjnej i handlowej oraz sprzedaży przez telefon.

Ponadto zapoznają się ze sposobami skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i klientami. W przypadku pracowników doświadczonych nabyte umiejętności będą dotyczyć doskonalenia warsztatu zawodowego oraz skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

 • specyfika komunikacji telefonicznej i jej zagrożenia
 • tylko dwie minuty efektywnego kontaktu
 • osiąganie skuteczności w komunikacji telefonicznej
 • diagnozowanie potrzeb i obaw klienta
 • prezentacja oferty i sprzedaż przez telefon
 • reprezentowanie firmy i marki
 • skuteczne radzenie sobie z zastrzeżeniami i wątpliwościami
 • rozmowa z trudnymi klientami

Potrzebujesz więcej informacjiskontaktuj się z Naszym doradcą aby poznać szczegóły oferty!

Profesjonalna obsługa klienta

Szkolenie adresowane jest do pracowników pracujących w obsłudze, bądź sprzedaży bezpośredniej. Uczestnicy zdobędą umiejętność skutecznego, dostosowanego do specyfiki klienta, sposobu komunikacji.

Uzyskają także umiejętność motywowania się w sytuacji wykonywania obowiązków służbowych oraz skutecznego rozwiązywania trudnych sytuacji w kontakcie z klientem.

 • skuteczna komunikacja w kontakcie z klientem
 • sztuka reprezentowania i budowania wizerunku firmy
 • zasady obsługi bezpośredniej
 • etapy rozmowy z klientem
 • sposoby radzenia sobie z zastrzeżeniami
 • trudni klienci
 • motywacja i auto motywacja pracowników obsługi

Potrzebujesz więcej informacjiskontaktuj się z Naszym doradcą aby poznać szczegóły oferty!

Komunikacja, zarządzanie zespołem, zarządzanie konfliktem, motywacja, budowanie zespołów.

Szkolenia z zakresu komunikacji dzielą się na dwie części:
– szkolenie podstawowe
– szkolenie zaawansowane

Komunikacja – szkolenie podstawowe

Warsztat, którego celem jest przekazanie uczestnikom bazowych umiejętności komunikacyjnych. Szkolenie uświadamia uczestnikom przebieg procesów komunikacyjnych i wskazuje te ich elementy, na które każdy z nas ma wpływ. Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • rozpoznać mechanizmy komunikacyjne funkcjonujące w ich zespole lub organizacji
 • świadomie budować komunikaty skierowane do różnych odbiorców i przekazywane różnymi kanałami
 • zdefiniować styl komunikacyjny rozmówcy i dostroić się do niego

Komunikacja – szkolenie zaawansowane

Szkolenie stanowi kontynuację i rozwinięcie szkolenia podstawowego. Koncentruje uwagę uczestników na niuansach związanych z procesem komunikowania się i pozwala zdobyć następujące umiejętności i wiedzę:

 • umiejętność dokonywania pogłębionej analizy rozmówcy – jego stylu funkcjonowania i postrzegania świata
 • umiejętność konstruktywnego wykorzystywania emocji w procesie budowania trwałych relacji
 • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi
 • budowania komunikatów z wykorzystaniem elementów perswazyjnych.

Potrzebujesz więcej informacjiskontaktuj się z Naszym doradcą aby poznać szczegóły oferty!