Nowy Rok 2017 przyniesie kolejne zmiany w wynagrodzeniach.

Zgodnie z ustawą

od 1 stycznia wzrasta do 2000,00 brutto miesięcznie na umowę o pracę, a stawką obowiązkową na podstawie umów cywilnoprawnych będzie 13,00 brutto za jedną roboczogodzinę. Wpłynie to ponownie na urealnienie wynagrodzenia dla pracowników co jest dobrym sygnałem dla kazdego z nas !