PPK – PRACOWNIKU, CZY WIESZ O CZYM MOWA?

Dzisiejszy wpis zostanie poświęcony tajemniczym PPK – czyli pracowniczym planom kapitałowym.

Od stycznia 2019 w sieci można znaleźć różne informacje odnośnie nowego programu oszczędności emerytalnych. Informacje te są z reguły szczątkowe i tak naprawdę niewiele można się w tej chwili dowiedzieć, a dotyczy to każdego z Nas. Dlatego postaram się przybliżyć ten produkt z punktu widzenia pracownika.

 1. Co to jest PPK i kogo dotyczy?

PPK to w skrócie pracownicze plany kapitałowe. Co do zasady program ma na celu uzbieranie oszczędności na Nasze przyszłe emerytury i nie będzie kierowany przez ZUS. Ma działać na zasadzie III filaru. PPK będzie obejmowało wszystkich zatrudnionych tzn. pracowników i zleceniobiorców, ale w różnych terminach.

Do programu firmy zatrudniające będą przystępować w różnych odstępach czasowych w zależności od ilości zatrudnionych pracowników. Tabela poniżej:

 

Od 1 lipca 2019 r. Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób (liczone na dzień 31.12.2018 r.)
Od 1 stycznia 2020 r. Firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (liczone na dzień 30.06.2019 r.)
Od 1 lipca 2020 r. Firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (liczone na dzień 31.12.2019 r.)
Od 1 stycznia 2021 r. Pozostałe firmy oraz instytucje Państwowe (np. urzędy)

 

 1. Jak to będzie działać?

Formuła PPK jest dość prosta. Zakłada ona, że część będzie pokrywał pracownik a część jego pracodawca.

Wpłata podstawowa na PPK to 3,5 % z czego 1,5 % pokrywa pracodawca, a 2% pracownik. Natomiast można zadeklarować i obligatoryjnie płacić więcej, tzn. 4,5% pracodawca, a 2% dalej pracownik.

Co to oznacza? A no to, że nie zwiększą się zarobki pracownika. Część pracownika będzie pokrywać pracownik ze swojej stawki netto. A część pracodawcy będzie pokrywany z brutto pracownika, co będzie skutkowało zwiększenie składek odprowadzanych za pracownika przez pracodawcę. Natomiast nie będziemy tego widzieli w większych stawkach brutto w naszych umowach.

Każdy z Nas może zrezygnować z odprowadzania PPK. Jednak zapisany do systemu będzie automatycznie. Deklaracje o rezygnacji należy złożyć u swojego pracodawcy.

Ustawodawca przewidział również zmniejszenie % PPK dla osób zarabiających najniższe krajowe. (do 0,5% części pracownika)

Co jeśli zdecydujemy się na odprowadzanie PPK? Pracodawca w Naszym imieniu podpisuje umowę z odpowiednią instytucją na prowadzenie PPK. Pracownik nie jest zobligowany do podpisywania umów z instytucjami finansowymi (odwrotnie do OFE).

 1. Zdecydowałem się na PPK – co powinienem wiedzieć?
 • Jeśli zmieniasz pracę powinieneś poinformować swojego nowego pracodawcę o tym, że odprowadzasz PPK i złożyć deklarację o przeniesienie środków do instytucji finansowej z którą nowy pracodawca ma podpisaną umowę.
 • Pracodawca nie jest upoważniony do udzielania Ci informacji o tym ile środków zebranych jest na Twoim koncie oraz jak inwestowane są te środki.
 • W każdym momencie możesz zrezygnować jednak pamiętaj, że Twoja rezygnacja będzie działać od nowego miesiąca.
 • Środki te nie są dziedziczne.
 • Wypłat z PPK możesz dokonać po 60 roku życia.
 • Środki nie są wypłacane jednorazowo, tylko w miesięcznych ratach przez okres 10 lat. (120 miesięcy)
 • Środki z PPK mogą zostać pożyczone na cele mieszkaniowe, tzn. na wpłatę własną. Jednak nie możesz mieć więcej niż 45 lat. Później te środki musisz spłacić na swój rachunek PPK. Obowiązuje to 25% wszystkich zgromadzonych środków na PPK.
 • Świadczenie małżeńskie: możesz połączyć środki ze swoim współmałżonkiem, tzn. połączyć rachunki z PPK, jednak ich wypłata zachowuje się tak jak w przypadku wypłat indywidualnych.

Mam nadzieję, że przybliżyłam trochę tematykę PPK. Choć sama jego struktura wydaje się prosta to wciąć wiele kwestii w przypadku wypłat, odprowadzania, zmiany pracodawcy nie jest jasna. Dlatego w kolejnych wpisach będę uszczegóławiać ten temat.

 

Trzymajcie się ciepło!

~ Paulina Chrobak

avatar