Teamwork. Co? Jak? Dlaczego?

Dziś zapraszam cię omówić temat Teamworku. Jak często słyszymy o tym, że zawodowo ważna jest praca zespołowa? Czy to ma sens?

„Wymagana jest umiejętność pracy w zespole”, co drugie ogłoszenie na portalach zawiera tę treść. Ale co to oznacza?

Mamy wszyscy być aktywnymi, potrafić pracować w grupie by osiągnąć cel projektu. Pomocnym jest być elastycznymi by móc szybko dopasować się do zmian środowiska pracy. Również na znaczeniu zyskują kompetencje miękkie w zakresie inteligencji emocjonalnej. Jest to umiejętność poprawnego odczytywania emocji członków zespołu, w którym się pracuje. Najczęściej to nie są nasze najbliższe przyjaciele, a więc elastyczność będzie się przydatna w Teamworku.

Kluczową kompetencją w pracy zespołowej jest też komunikacja interpersonalna. Co o tym można powiedzieć? Każdy członek grupy ma mieć takie poczucie, że on ma do kogo się zwrócić w razie potrzeby wsparcia czy po prostu wysłuchania tematu, oby tę historię jakby „przeżyć”.

 

Do sprawnego i efektywnego funkcjonowania zespołów projektowych nie wystarczy jednak dobra atmosfera i pozytywne relacje międzyludzkie. Potrzebne są też procedury porządkujące współpracę. Niezbędne one zarówno w obrębie zespołu, jak i pomiędzy poszczególnymi grupami.  Jakie jest to przyjemne: widzieć efekt pracy zespołu, gdzie przepływ informacji nie ma usterek. Deadline zakończymy na czas, jeśli spełnimy poniższych prostych zasad w Teamworku:

– organizacja pracy,

– właściwe przydzielenie obowiązków,

– komunikacja w grupie,

– skupienie na projekcie,

– ustawienie priorytetów w wykonaniu zadań.

 

Czyli od organizacji pracy zależy cały dalszy proces wykonania zadania. Ogromne znaczenie ma kultura organizacyjna, która określa np. preferowane formy komunikacji. Doświadczenie pokazuje bowiem, że rozmowa, choćby telefoniczna, ma korzystniejszy wpływ na efektywność współpracy niż formalne emaile. A spotkanie osobiste jeszcze bardziej otwiera możliwość poznawania osoby. Ogromne znaczenie odgrywa również wprowadzenie dobrych praktyk porządkujących pracę w zespołach.

Do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu Teamworku niezbędne jest wsparcie kadry zarządzającej. Mianowicie tym wsparciem jest stworzenie w firmie atmosfery zachęcającej do współpracy, dialogu i wymiany wiedzy.  Dialog! Czy nie wydaje się wam, że jego brak może spowodować pojawienie się błędów? Takie proste, a nie zawsze oczywiste dać feedback w swoich postępach i decyzjach.

Więc pytanie dnia: jak się tego nauczyć, i wziąć Teamwork za zasadę?

Teamwork

Umiejętności niezbędne do efektywnego Teamworku najłatwiej zdobywa się w praktyce, najlepiej udaj się do udziału nawet w bezpłatnych warsztatach. Na przykład w Poznaniu często pojawiają się takie na stronie jak np. tutaj.  Warto przyjść i przełamać siebie by zacząć rozmawiać z zupełnie obcymi ludźmi, i wykonać postawione zadania. Pozwala to nie tylko wykształcić poczucie odpowiedzialności za siebie i całą grupę, lecz także nauczyć się podejmowania współpracy z dotąd nieznanymi osobami.

Jeśli chodzi o duże firmy, to najczęściej organizują one spotkania dla wymiany wiedzy wewnątrz firmy. Pozwala to popatrzeć na firmę w szerszej perspektywie – lepiej rozumieć swoją rolę w organizacji, zasady jej funkcjonowania oraz charakterystykę pracy innych departamentów lub oddziałów firmy. Korzyści są podwójne – pracownicy uczą się współpracy oraz szybko dostosowują się do zmiennego środowiska, natomiast pracodawcy zyskują większą efektywność pracy i realne szanse na wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

 

KY

avatar