Umowa zlecenie – wady i zalety

Wielu z nas traktuję umowy o zlecenie jako umowy „śmieciowe”, skutkiem czego nie cieszą się one zbyt dobrą opinią publiczną. Ten artykuł powstał po, aby przestawić, że umowa o zlecenie ma również sporo zalet, a czasami może być nawet korzystniejsza niż umowa o pracę, szczególnie na młodych osób.

Zalety:

 1. Możliwość zerwania umowy z dnia na dzień (jeżeli nie ma zapisu w umowie, ustanawiającego czas wypowiedzenia.)
 2. Możliwość zastąpienia wykonywania pracy przez osobę trzecią (jeżeli nie ma zapisu stanowiącego inaczej)
 3. Możliwość dopasowania jej do własnych potrzeb pod wieloma względami, miedzy innymi tymi wymienionymi powyżej.
 4. Brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe, skutkiem czego wychodzi wyższe wynagrodzenie netto
 5. Brak konieczności rejestracji do ZUS studentów i tym samym odprowadzania składek zdrowotnych, emerytalno – rentalnych, skutkiem czego kwota brutto na umowie jest również kwotą netto
 6. Można dorobić sobie na jej podstawie do domowego budżetu np. przy jednorazowym zleceniu

Wady:

 1. Brak odpłatnej nieobecności w pracy tj. urlopu, przestoju, macierzyńskiego, L4 (chyba, że wcześniej opłacane były dobrowolnie składki zdrowotne przez 90 dni)
 2. Możliwości natychmiastowego zwolnienia przez pracodawcę, jeżeli nie ma zapisu w umowie dotyczącego okresu wypowiedzenia
 3. Brak odszkodowania przy wypadku w pracy
 4. Brak wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypadek niewypłacalności pracodawcy
 5. Jest to umowa cywilnoprawna skutkiem czego nie chronią pracownika kodeksy pracy, a sądy i kodeksy cywilne. Co wiąże się z dłuższym rozpatrywaniem spraw w przypadku nieuregulowania warunków umowy
 6. Trudniej jest otrzymać kredyt lub pożyczkę w banku.

Jest wiele wad i zalet tej formy zatrudnienia, powyżej wymieniłam najważniejsze, to już od personalnej sytuacji jednostki zależy czy umowa o zlecenie jest korzystniejsza niż umowa o pracę, czy jest po prostu ”złem koniecznym”.

~ Karolina

avatar