WIOSNA! / весна !

Krótkie, chłodne  zimowe dni prawie już są za nami. Małymi ale bardzo pewnymi krokami zbliża się do nas najbardziej ulubiona pora roku – Wiosna. Najbardziej ze wszystkich pór roku- Kocham Wiosnę 😀

I nie jest to zaskakujące. Wiosna daje mi poczucie radości, nadchodzących zmian, wyjątkowy wiosenny nastrój 🙂 🙂 🙂

W nocy jest zimno i mroźno, zima nie znika i nie poddaje się bez walki, ale w ciągu dnia wiosna jest coraz bardziej widoczna.

Śniegu jest coraz mniej, ptaki śpiewają i głośno brzmią, witając wiosnę. Drzewa już budzą się z zimowego snu. Na gałęziach pączki są spuchnięte, gotowe do pojawienia się pierwszych liści. Nawet wiosenny wiatr nie jest już  tak zimny. Chociaż jest jeszcze chłodny, ale jest delikatny i pachnący wiosną.

Jaśniejsze, bardziej zabawne są złote promienie słońca. Na niebie bielutkie chmury, wyglądają jakby były z  dymu.  Rozpoczyna się topnienie śniegu. Krople spadające z pierścienia dachowego hałaśliwie iskrzą się w oślepiającym słońcu.

                                                                                                          

W mieście krążą wróble i gaworzą. A na skraju lasu słychać już ptasie pieśni. Śpiewają lecąc z gałęzi do gałęzi. Hymn dzięcioła wiosennego brzmi wesoło. Pod koniec marca rozpoczyna się przybycie skrzydlatych gości – gawronów, szpaków i skowronków. Nie mają czasu na odpoczynek – zaczyna się budowa gniazd. Ich głośny, radosny okrzyk jest słyszalny. Przebiśniegi pojawiają się tu i tam, a podbiał kwitnie. W całym jej pięknie walczy wierzba. Pierwsza szmaragdowa trawa pojawia się na łąkach.

Chcę tworzyć…tworzyć… Mieć nadzieję! Wierzyć! Radować się!

Zanurzyć  się w młodości Matki Natury, zapamiętując za każdym razem ekscytujące odrodzenie życia!

A na wiosnę… najbardziej odczuwa harmonię – z … samą sobą 🙂

 

Практически остались позади короткие мрачные зимние дни. Маленькими но очень уверенными шагами к нам приближается самое любимое  время года-Весна Больше других времен года я люблю весну. И это не удивительноВесна дарит мне чувство радости, грядущих перемен, особое весеннее настроение 🙂 🙂 🙂

Ночью холодно и морозно, зима не уходит и не сдается без боя. Зато днем весна все больше вступает в свои права. Все меньше становится снега, птицы поют и звонко щебечут, приветствуя весну. Деревья уже просыпаются от зимнего сна. На их ветвях набухли почки, готовы показаться первые листочки. Даже весенний ветер не похож на зимний. Он, хоть еще холодный, но ласковый и пахнет весной.

Ярче, веселее становятся солнечные золотые лучи. На небе облака ярко-белого цвета, похожие на клубы дыма. Значительно прибавился день. Начинается таяние снега. Капельки, падающие с крыши, шумно звенят и сверкают на ослепительном солнце. На реках трескается лед, ломаясь на отдельные глыбы, постепенно разрушаясь и погружаясь в бегущие весенние воды.

В городе суетятся и гогочут воробьи. А на лесных опушках уже раздаются птичьи песни. Распевают синицы, перелетая с ветки на ветку. Звонко, весело отстукивает гимн весне дятел. В конце марта начинается прилет крылатых гостей — грачей, скворцов, жаворонков. Отдыхать им некогда — начинается строительство жилищ-гнезд. Далеко слышен их громкий радостный крик. Набухают почки у деревьев. Кое-где появились подснежники, зацветает мать-и-мачеха. Во всю красу пушится верба. На полянках появляется первая изумрудная трава.

 

В мелких лужах проснулись, но еще молчаливы, лягушки. Ожили муравьиные колонии. В воздухе начинают кружиться мухи и жуки. На растениях вскоре закружатся бабочки, танцуя танец жизни и весны. Просыпаются от зимней спячки звери. Выходят из берлог выспавшиеся медведи, ведя за собой неуклюжих медвежат. Из-под вороха листвы вылезают ежи. Весной белки, лисицы, зайцы линяют, меняя свой гардероб на более легкую шубку. Все вокруг преображается. Воздух наполнен пьянящим ароматом счастья, любви, надежды. На лицах людей все чаще появляются улыбки, все чаще слышится озорной смех детворы.

Хочется творить, создавать, надеяться, верить, радоваться. Окунуться в юность матушки-природы, запечатлеть в памяти каждый раз захватывающие возрождение жизни!

И весной наиболее ощущает гармонию — с собой, с окружающими, с природой. 🙂

С уважением Оля // Olha

 

avatar