CV na miarę XXI wieku – jak dostosować swoje CV do dzisiejszych wymagań rekrutacyjnych?

Czym jest CV i jakie są jego rodzaje?

CV to skrót od Curriculum Vitae, co w języku łacińskim oznacza „bieg życia”. CV to biznesowa wizytówka, która przedstawia informacje o doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, umiejętnościach i innych istotnych dla pracodawcy aspektach życia zawodowego kandydata.

Istnieją różne rodzaje CV, które można dostosować do różnych celów i sytuacji rekrutacyjnych:

 • Chronologiczne – najpopularniejszy rodzaj CV, w którym informacje o doświadczeniu zawodowym i edukacyjnym są przedstawione w kolejności chronologicznej, od najnowszych do najstarszych.
 • Funkcjonalne – ten rodzaj CV skupia się na Twoich umiejętnościach i osiągnięciach; doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie jest ograniczone do niezbędnego minimum. Ten typ CV jest szczególnie przydatny w przypadku chęci zmiany branży lub stanowiska, które wymaga innych umiejętności niż dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
 • Kombinowane lub mieszane – to połączenie CV chronologicznego i funkcjonalnego. Skupia się na doświadczeniu zawodowym, ale podkreśla również Twoje umiejętności.
 • Kreatywne – bazuje na twórczości, kreatywności oraz oryginalności kandydata.
 • Europass CV – życiorys stosowany przez osoby poszukujące pracy za granicą. Został  wprowadzony przez Komisję Europejską jako wzór CV obowiązującego w krajach UE.
 • Akademickie – jest to CV dla osób, które starają się o pracę w środowisku akademickim i naukowym. Zawiera szczegółowe informacje o wykształceniu, publikacjach, konferencjach i badaniach.

Jak dostosować CV i jak się wyróżnić?

Oto kilka sposobów:

 • Personalizacja – W dzisiejszych czasach rekrutacja opiera się na poszukiwaniu kandydatów, którzy pasują do konkretnej firmy i jej wartości. Dlatego warto dostosować swoje CV do wymagań konkretnej oferty pracy, a więc podkreślić umiejętności i doświadczenie, które są najbardziej istotne dla tego konkretnego stanowiska.
 • Umiejętności miękkie – W CV warto uwzględnić opis swoich umiejętności miękkich – coraz większą wagę przykłada się do umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, praca zespołowa, kreatywność czy adaptacyjność.
 • Wyniki i osiągnięcia – W CV warto pokazać swoje osiągnięcia i wyniki, a nie tylko wymieniać stanowiska i obowiązki. To pozwoli pracodawcy lepiej zrozumieć, jakie wartości możesz przynieść do firmy.
 • Portfolio online – Wiele branż wymaga od kandydatów posiadania portfolio lub stron internetowych, na których prezentują swoje osiągnięcia i projekty. Warto w CV dodać linki do swojego portfolio lub strony internetowej.
 • Technologiczna wiedza – Większość firm wymaga od pracowników podstawowej wiedzy technologicznej. W CV warto uwzględnić swoją znajomość różnych narzędzi i programów, a także umiejętność nauki nowych technologii.
 • Formatowanie i design – Warto zwrócić uwagę na estetykę i czytelność dokumentu. Warto wybrać prosty, ale przejrzysty design oraz unikać zbyt obszernych opisów.

Czego należy unikać?

Podczas tworzenia CV istnieje kilka rzeczy, których warto unikać:

 • Błędów ortograficznych i gramatycznych – ważne jest, aby skrupulatnie sprawdzić swoje CV pod kątem błędów. Błędy ortograficzne i gramatyczne mogą działać na niekorzyść, sugerując brak uwagi lub niedbałość w szczegółach.
 • Zbyt długiego CV – powinno ono być zwięzłe i czytelne. Należy unikać zbyt obszernych opisów doświadczenia zawodowego. Należy wymieniać tylko najważniejsze informacje, które są istotne dla danego stanowiska.
 • Nieprawdziwych informacji – nie należy podawać nieprawdziwych informacji w CV. Pracodawcy mogą zweryfikować dane, a kłamstwa mogą prowadzić do utraty zaufania i odrzucenia kandydatury.
 • Nieistotnych informacji – unikaj dodawania nieistotnych informacji, które nie mają związku z danym stanowiskiem lub nie wnoszą wartości do CV. Lepiej skupić się na informacjach dotyczących doświadczenia zawodowego i umiejętnościach związanych z daną branżą.
 • Zbyt osobistych danych – lepiej unikać podawania nadmiernie osobistych informacji, takich jak stan cywilny, wiek, religia, chyba że są one wymagane lub mają znaczenie w kontekście stanowiska, na które aplikujesz.
 • Ogólnikowych i niekonkretnych stwierdzeń –  ogólnikowe i niekonkretne stwierdzenia nie dają konkretnej informacji na temat umiejętności i doświadczenia. W opisie osiągnięć i umiejętności trzeba być precyzyjnym. i konkretnym.
 • Nadmiernej dekoracji i skomplikowanego formatowania – choć kreatywność jest mile widziana, nie należy przesadzać z nadmiernymi dekoracjami, skomplikowanymi formatowaniami lub zbyt nietypowym układem CV. Ważniejsze jest, aby CV było czytelne i przejrzyste dla rekrutera.

Podsumowanie

Podsumujmy więc fakt jak ważne jest, aby przygotować profesjonalne CV, które przyciągnie uwagę pracodawcy i przedstawi nas w najlepszym świetle. Przedstawiono wiele wskazówek dotyczących treści i formy CV, takich jak dostosowanie CV do wymagań stanowiska, podanie konkretnych osiągnięć i umiejętności, a także używanie jasnej i czytelnej formy. Miejmy również na uwadze kluczowe błędy, jakie należy unikać, takie jak zbyt długa forma, brak spójności czy niejasne określenia. Poprawnie przygotowane CV może pomóc wyróżnić się w tłumie aplikacji i zwiększyć szanse na zdobycie wymarzonej pracy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *