Doskonalimy się dla Was!

W dniu 17.09, Magda, Natalia i Inna, szkoliły się z tematyki zatrudniania cudzoziemców w Polskim Forum HR.

Nowe szkolenia przed Nami 🙂