Serwis Personalny Polska Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem twoich danych osobowych jest Serwis Personalny Polska SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Aleja Grunwaldzka 87/91 lok. 11, 80-243 Gdańsk. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody. Masz prawo do dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii; do sprostowania (poprawiania) danych; do usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; do przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego