Złap Słońce i zarób! Praca sezonowa z perspektywy pracownika i pracodawcy

Czym jest praca sezonowa?

Polski Kodeks pracy nie zawiera pojęcia pracy sezonowej ani nie definiuje pracownika sezonowego. W praktyce, chcąc wyjaśnić istotę pracy sezonowej, najczęściej przywołuje się wyrok Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 1986 roku – pracą sezonową może być każda praca, która wykonywana jest przez określony czas w roku, związany z porą roku oraz warunkami atmosferycznymi, czyli np. letni sezon turystyczny, święta Bożego Narodzenia czy okres zbiorów w rolnictwie. Dla wielu osób praca sezonowa jest pierwszą w życiu pracą, za którą otrzymuje się wynagrodzenie. Praca sezonowa cieszy się największym zainteresowaniem wśród młodych ludzi – uczniów i studentów.

Jakie warunki i jaka umowa?

Kodeks pracy nie reguluje sposobu zatrudniania pracowników sezonowych. Oznacza to, że przedsiębiorca, który chce zatrudnić pracownika na określony okres, może to zrobić na podstawie terminowych umów. Najpopularniejszą z nich jest umowa o pracę na czas określony. Przed nawiązaniem stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek skierować pracowników na badania lekarskie oraz kurs BHP. Takie rozwiązanie jest korzystne dla pracowników, ponieważ zapewnia im przywileje (np. prawo do urlopu) i daje stabilność nawet krótkotrwałego zatrudnienia. W przypadku prac sezonowych pracodawcy często oferują również umowy cywilnoprawne, zazwyczaj umowy zlecenie. Takie rozwiązanie czasami może przynosić im oszczędności, m.in. związane z odprowadzaniem składek. Wszystko dlatego, że popularna jest praca sezonowa dla studentów i uczniów, a za osoby, które nie ukończyły 26 lat i wykonują obowiązki na podstawie umowy zlecenia, nie trzeba opłacać ubezpieczeń społecznych.

Dopuszczalna jest praca sezonowa dla osób nieletnich. Warto podkreślić, że nastolatek w wieku 13-15 lat może również być zatrudniony na umowę cywilnoprawną, jednak tylko wtedy, gdy praca sezonowa związana jest z branżami: artystyczną, kulturalną sportową bądź reklamową.

Jakie korzyści i jakie zagrożenia?

Praca sezonowa oferuje wiele korzyści i wad, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Korzyści oraz wady mogą różnić się w zależności od warunków pracy sezonowej i branży.

Korzyści dla pracownikaKorzyści dla pracodawcy
Możliwość zdobycia dodatkowego dochodu        Skrócenie czasu rekrutacji i procesów zatrudniania
Zdobycie doświadczenia zawodowego w określonej branżyElastyczność w dostosowaniu zatrudnienia do sezonowych potrzeb
Możliwość nawiązania nowych znajomości i kontaktówŁatwiejsze zarządzanie rotacją pracowników w zależności od sezonu
Uczestnictwo w określonym sezonowym wydarzeniuMożliwość szybkiego zwiększenia zatrudnienia w okresach wzmożonej działalności

Wady dla pracownikaWady dla pracodawcy
Brak stabilności zatrudnieniaMożliwość konfliktów związanych z rotacją pracowników i niestabilnością zatrudnienia
Ograniczone możliwości rozwoju karieryKonieczność ciągłego planowania i przewidywania zapotrzebowania na pracowników sezonowych
Niskie wynagrodzenie w niektórych branżach       Trudność w utrzymaniu wysokiej jakości i ciągłości pracy ze zmieniającymi się pracownikami

Podsumowanie

Praca sezonowa, jest popularnym rozwiązaniem zarówno dla pracowników, poszukujących elastycznych możliwości zarobkowania, jak i dla pracodawców, którzy potrzebują dodatkowej siły roboczej w określonym sezonie. praca tymczasowa ma swoje korzyści i wady zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Dla pracowników może to być sposobem na dodatkowy dochód, zdobycie doświadczenia zawodowego i elastyczność czasu pracy. Jednak brak stabilności zatrudnienia i niskie wynagrodzenie mogą być wadami. Dla pracodawców praca tymczasowa zapewnia elastyczność zatrudnienia i możliwość reagowania na sezonowe potrzeby, ale wymaga ciągłego szukania nowych pracowników i utrzymania ciągłości pracy. Ważne jest, aby zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mieli świadomość tych korzyści i wad, aby podejmować odpowiednie decyzje dotyczące pracy tymczasowej.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *