Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Serwis Personalny Polska SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Aleja Grunwaldzka 87/91 lok. 11, 80-243 Gdańsk. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe:

  1. W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy)
  2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
  3.  Dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 1 roku.

Przysługuje prawo do:

  • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii;
  • do sprostowania (poprawiania) danych;
  • do usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych ,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego
  • do przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego