Bezpieczeństwo Twoje na umowie zlecenia – To musisz wiedzieć!

Kiedy podpisujesz umowę zlecenia, jesteś zobowiązany do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, takich jak emerytalne, rentowe i wypadkowe. Ale co z ubezpieczeniem chorobowym? Tutaj masz wybór. Chociaż przystąpienie do niego jest dobrowolne, to warto wiedzieć, że może mieć ono wpływ na Twoje świadczenia w razie choroby.

Kluczowe jest, że prawo do zasiłku chorobowego z powodu wypadku przy pracy nie zależy od posiadania ubezpieczenia chorobowego. To oznacza, że w razie nieszczęśliwego zdarzenia podczas wykonywania zlecenia, możesz liczyć na wsparcie, o ile spełni to kryteria definiowane jako wypadek przy pracy.

Co to jest wypadek przy pracy? To nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które prowadzi do urazu lub śmierci, i które miało miejsce podczas okresu ubezpieczenia wypadkowego związanego z Twoją pracą. To może być podczas wykonywania rutynowych czynności, czynności na rzecz pracodawcy, a nawet w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem pracy.

Jeśli Twoje zdarzenie spełnia definicję wypadku przy pracy, otrzymasz dokładnie takie same świadczenia chorobowe, jak pracownik z umową o pracę. Bez względu na to, czy jesteś ubezpieczony od chorób czy nie. Świadczenia te obejmują zasiłek chorobowy i rehabilitacyjny w wysokości 100% podstawy wymiaru. Kto wypłaca te świadczenia? To zależy od liczby ubezpieczonych u Twojego zleceniodawcy.

Jeśli masz ponad 20 ubezpieczonych, zleceniodawca jest odpowiedzialny za wypłacanie świadczeń. W przeciwnym razie to ZUS zajmie się tą sprawą.

Kiedy jednak nie otrzymasz zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy? Po pierwsze, musisz być objęty ubezpieczeniem wypadkowym. Jeśli Twój zleceniodawca nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne, możesz stracić to prawo. To samo dotyczy Cię, jeśli masz inne źródło ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub jesteś studentem zwolnionym z tego obowiązku.

Pamiętaj również, że jeśli wypadek był wynikiem Twojego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, możesz stracić prawo do świadczeń. To samo dotyczy przypadków, gdy byłeś pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających i przyczyniłeś się do wypadku.

Teraz, gdy wiesz, co Ci przysługuje i kiedy, możesz zabezpieczyć się na wypadek niespodziewanych zdarzeń w pracy. Twoje bezpieczeństwo to priorytet!”

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *