Psychospołeczne aspekty BHP w miejscu pracy.

W dzisiejszych czasach miejsce pracy to nie tylko miejsce gdzie wykonujemy swoje obowiązki. Jest to jednak znaczna część życia każdego pracownika, ze względu na godziny spędzane w pracy jak i wysiłek w to wkładany, nie tylko fizyczny jak i psychiczny. Z tym wiążą się sytuacje stresowe, presja czasu, presja dużej ilości zadań, mobbing, brak dobrej atmosfery w miejscu pracy i mniejsze lub większe konflikty które mogą powstawać.

Czynnikami psychospołecznymi w miejscu pracy są:

  • Stres – potrafi towarzyszyć nawet codziennie. Jest efektem presji czasu, nadmiaru obowiązków, konfliktów w miejscu pracy, czy nawet poczucia braku stabilności w firmie. Niestety długotrwały stres może wywoływać choroby lub dolegliwości na tle psychicznym i skutki psychosomatyczne np. takie dolegliwości jak kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i wiele innych.
  • Mobbing – niestety jest to zjawisko bardzo częste w dzisiejszych czasach i które ma bardzo duży wpływ na pracowników. Są to zachowania przełożonego lub współpracownika, które mają na celu nękanie i zastraszanie drugą osobę. Mobbing może się przejawiać w sytuacjach umniejszania umiejętności, izolowania z zespołu pracowników, ośmieszania, unikania, rozsiewanie plotek i w wielu innych. Może to doprowadzić do zaburzeń samooceny, depresji, utraty motywacji do pracy.
  • Równowaga między życiem prywatnym a pracą – Niewłaściwa równowaga może prowadzić do wyczerpania, spadku wydajności, problemów zdrowotnych. Pracownicy, którzy nie mają czasu na życie prywatne, odpoczynek, relaks po godzinach pracy są bardziej narażeni na stres i wypalenie zawodowe.

Strategie poprawy psychospołecznych aspektów BHP:

  • Świadomość i edukacja – Bardzo ważną kwestią jest edukacja pracowników. Warto aby pracownicy korzystali ze szkoleń, warsztatów, webinarów, dzięki temu mogą zwiększać swoją świadomość i może to pomóc zidentyfikować np. zjawisko mobbingu lub nieprawidłową równowagą między pracą a życiem prywatnym.
  • Polityka pracodawcy – przedsiębiorstwa powinny tworzyć polityki BHP, gdzie są uwzględnione aspekty psychospołeczne. Obejmuje to zarządzanie stresem, promocje zdrowego środowiska pracy i zapewnienie elastyczności w organizacji czasu pracy.
  • Współpraca i wsparcie społeczne – Wsparcie społeczne od współpracowników z pracy oraz przełożonego ma bardzo duży wpływ w radzeniu sobie z psychospołecznymi wyzwaniami. Wspólna praca może dodać motywacji oraz poprawić relacje międzyludzkie.
  • Wdrożenie programów wellness – takie programy promują aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, techniki relaksacyjne, co pomoże pracownikom radzić sobie ze stresem oraz utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Podsumowując, psychospołeczne aspekty BHP w miejscu pracy mają ogromny wpływ na efektywność pracowników, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Stres, mobbing czy brak równowagi między pracą a życiem prywatnym mogą prowadzić do poważnych problemów fizycznych i psychicznych. Jednak odpowiednia polityka firmy może pomóc w utrzymaniu bezpiecznego miejsca pracy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *